3 - تست زیست شناسی ( 2 )

18 خرداد

3 - در ارتباط با حمل گاز های تنفسی انسان در شرایط عادی ، کدام عبارت صحیح است ؟ ( کانون - 11 خرداد 1397 )


1 ) 87 % ظرفیت همو گلوبین سیاهرگ های ششی با اکسیژن اشباع است .


2 ) حدود 19 % از اکسیزن های حمل شده توسط همو گلوبین در گردش خون بزرگ در تنفس واقعی شرکت دارند .


3 ) برای انتشار دی اکسید کربن از مایع میان بافتی به خون نیاز به اختلاف فشار زیاد است .


4 ) دی اکسید کربن حمل شده توسط پلاسما بیش از 10 برابر حمل شده توسط هموگلوبین است .


هموگلوبین در سیاه رگ های ششی که به قلب فرستاده می شود ، در حدود 97 % از اکسیژن اشباع شده است که پس از شرکت در گردش خون بزرگ ، توسط سرخ رگ های ششی ( که هنوز هموگلوبین ها 78 % از اشباع از اکسیژن هستند ) به سمت شش ها فرستاده می شوند ، این موضوع نشان می دهد حدوداً 19 % از اکسیزن حمل شده توسط هموگلوبین ها در گردش خون بزرگ مصرف شده است .

2 - تست زیست شناسی ( 1 )

18 خرداد

2 - در بررسی یک صفت وابسته به Z دو اللی در جمعیت پرنده ها ، ممکن نیست پرنده ها .......... داشته باشند . ( کانون - 20 بهمن 1396 )


1 ) نر - فنوتیپ حد واسط


2 ) ماده ، فنوتیپ حد واسط


3 ) نر ، 3 نوع فنوتیپ


4 ) ماده ، 2 نوع فنوتیپ


پرنده های ماده ( ZW ) هستند و برای یک قفت وابسته به Z ، فقط یک الل دارند . بنا بر این نمی توانند فنوتیپ حد واسط داشته باشند .

1 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست 2 و آزمایشگاه . ( سوم دبیرستان )

17 خرداد

1 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست 2 و آزمایشگاه . ( سوم دبیرستان )


ویرایش : 1 / 1 .


تاریخ به روز آوری : 17 خرداد 1397 .


تهیه و تنظیم : رضا علیاری .


تعداد صفحه ها : 23 عدد .


به همراه : سوال های خرداد 1397 .


http://s8.picofile.com/file/8327260468/zist_2.pdf.html


برای دانلود روی عکس زیر کلیک کنید .


1 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست 2 و آزمایشگاه .